Radyant Isıtma Prensibi

Radyant ısıtma; yüksek sıcaklığa sahip bir yüzeyden çıkan ışınların başka bir yüzey tarafından absorbe edilerek ısınmasıdır. Güneşin Dünya’yı ısıtması buna en iyi örnektir. 150 milyon kilometre uzaklıktaki güneşin yüzeyinden yayılan ışınlar, uzay boşluğunu daha sonra da atmosferi geçerek dünya yüzeyine çarpar ve enerjisini bırakarak yer küreyi ısıtır. Bu prensibe dayanılarak imal edilen çeşitli tiplerdeki radyant ısıtıcılarla, ısıtmanın çok güç olduğu düşünülen mekanlarda (yüksek, büyük, izolasyonsuz, hava değişiminin çok olduğu, tamamen açık, vs…) son derece başarılı uygulamalar yapılmaktadır.

Borulu Tip Radyant Isıtıcı Çalışma Prensibi

Borulu Tip Radyant ısıtıcılar 4 ana elemandan oluşur, Yakıcı (1), Radyant Boru (2), Reflektör (3) ve Fan (4). Baştaki yakıcının yaktığı gazın, fan tarafından borunun içerisinde dolaşması ve soğuduğu noktadan dışarı atılması sağlanır. Böylelikle radyant borunun içerisinde dolaşan gaz, ısısını boruya bırakır. Radyant borunun dış yüzey sıcaklığı ortalama 300 °C’ye ulaşır. Borudan yayılmaya başlayan ışınım, üzerindeki reflektör vasıtasıyla aşağıya yönlendirilir. Hava hareketlerinden etkilenmeden yönlenen ışınlar, cisimlere (makine, insan, zemin, vs…) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür ve ısıtma başlamış olur. Güneşli fakat soğuk bir kış günü güneşin altında hissedilen sıcaklık veya sıcak bir yaz günü, gölgeden güneşe çıkıldığında hissedilen sıcaklık artışı, radyant ısıtma prensibini en iyi açıklayan örneklerdir.

Radyant Sistemlerin Avantajları

Merkezi Sıcak Hava u¨flemeli sistemlere göre %30 - 50 tasarrufludur.
• Bakım masrafları son derece düşüktür.
• Elektrik tüketimleri yok denecek kadar azdır.
• Çok kısa sürede ve konforlu ısıtma sağlar.
• Kolay ve kısa sürede monte edilir.
• Hava sirkülasyonu yapmadan, tozsuz ve gürültüsüz çalışır.
• Çok ve çeşitli konstrüksiyona uygulanabilir.
• Yer kaplamaz, kazan dairesine ve personele ihtiyaç yoktur.
• Baca inşası problemi yoktur ve çevre dostudur.
• Yatırım maliyetleri düşüktür.

Kazan daireleri farklı verimlerdeki bir çok cihazın birleşmesinden oluşur. Elde edilen enerji kazan dairesinden ısıtılacak mekana borular vasıtasıyla transfer edilir. Bu durum tu¨m sistemde kayıplar oluşmasına ve verimin du¨şmesine sebebiyet verir. Kazan dairesinde ana elemanlardan birinin arızalanması durumunda tu¨m sistemin devre dışı kalması söz konusudur. Oysa radyant ısıtmada sadece arızalanan cihaz devre dışı kalır, sistemdeki diğer cihazlar çalışmaya devam eder ve mekan soğuk kalmaz.

Kullanım Alanları

• Fabrikalar
• Hangarlar
• Cafe ve Restoranlar
• Seralar
• Atölyeler
• Fuar Alanları
• Showroomlar
• Spor Salonları
• Depolar
• Servis İstasyonları
• Hayvan Çiftlikleri
• Tenis Kortları
• Açık Alanlar…